Om mig

Vem är jag?

Jag är psykoterapeuten, logopeden och chefen, som brinner för kommunikation och mänskliga relationer, såväl till oss själva som till andra!


Vi bär alla vår egen berättelse. Att kunna äga den i ord och därmed kunna förstå och bekräfta oss själva, våra känslor, tankar och våra upplevelser, ger oss förutsättningar att kunna känna tillit, medkänsla och trygghet i oss själva och också i relation till andra. 


Min psykoterapeutiska grund har jag inom den psykodynamiska traditionen, inspirerad av bl.a. anknytningsteori, affektfokuserade (känslofokuserade) och relationella synsätt.

Det innebär t.ex. att jag tänker att det i vårt inre finns både det som är medvetet och det som är omedvetet för oss, att vi tidigt formas i våra nära relationer, och att hur vi upplever, tänker och förhåller oss till våra känslor påverkar hur vi mår och hanterar bl.a. utmaningar i livet.

Det innebär också att jag tänker att relationen mellan dig och mig är viktig för vårt gemensamma arbete - det är viktigt att du känner dig trygg med mig som samtalspartner! Då hämtar vi information och kunskap också från det som händer mellan oss och du kan våga närma dig det som är svårt för att hitta nya möjligheter till förändring och nå de mål du önskar.


I det psykoterapeutiska arbetet är jag influerad av olika metoder, som jag integrerar i behandlingen efter dina behov, t.ex. av känslofokuserade terapiformer som ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy) och AEDP (Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy).

Jag är utbildad i EMDR-terapi (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), en psykoterapimetod som bla används vid trauma och som kan hjälpa människor att minska de besvär, som efter olika typer av händelser och upplevelser kan störa i det dagliga livet. (Se gärna mer info på emdr.se.)

Jag har en grundutbildning samt går en fortsättningsutbildning i klinisk hypnos. Klinisk hypnos används här inom ramen för det psykoterapeutiska arbetet för att stabilisera och fördjupa kontakten med det inre och för att förstärka behandlingseffekten. 


Jag vill erbjuda dig ett tryggt och lugnt rum för bearbetning, reflektion och stöd utifrån dina behov, där vi med nyfikenhet och hopp tar avstamp i din aktuella situation och mående och där hela din berättelse får vara med. Tillsammans arbetar vi för att bättre förstå och bearbeta händelser, känslor, tankar, reaktioner och beteenden, såväl gentemot dig själv som gentemot din omgivning.


Med ökad självkännedom och förmåga till medkänsla med oss själva, stärks vår självkänsla och vi blir tryggare som individer.


Varmt välkommen!

 


Min logopedexamen har jag från Lunds universitet och min psykoterapeututbildning har jag från Göteborgs Psykoterapi Institut samt  Sankt Lukas utbildningsinstitut, Ersta Sköndal Högskola.

 

Jag är medlem i riksföreningen Psykoterapicentrum, Akademikerförbundet SSR, EMDR-Sverige, ISTDP Sverige, samt i SFKH, Svenska föreningen för klinisk hypnos.


Verksamheten finns registrerad hos IVO (Inspektionen för vård och omsorg), och patientförsäkring finns.

För att bedriva psykoterapi krävs legitimation och en psykoterapeut har tystnadsplikt.

 

 

Monika Larsson