Om mig

Monika Larsson


Jag är legitimerad psykoterapeut och legitimerad logoped med mångårig erfarenhet också som chef och ledare.

 

Min psykoterapeutiska grund har jag inom den psykodynamiska traditionen, framförallt inspirerad av s.k. objektrelationsteori, anknytningsteori, samt relationella och affektfokuserade synsätt. Det innebär t.ex. att jag tänker att vi tidigt formas i våra nära relationer, samt att hur vi upplever och förhåller oss till våra känslor påverkar hur vi mår och hanterar bl.a. utmaningar i livet. Det innebär också att jag tänker att relationen mellan oss är viktig för vårt gemensamma arbete - det är viktigt att du känner dig trygg med mig som samtalspartner, så att vi både kan hämta information från det som händer i relationen mellan oss och för att vi ska kunna arbeta med förändring och nå de mål du önskar.

Jag erbjuder också behandling enligt EMDR för att bearbeta trauma eller andra svåra minnen och händelser.

 

Min utbildning till logoped har jag från Lunds universitet och min psykoterapeututbildning har skett vid Göteborgs Psykoterapi Institut samt vid Sankt Lukas utbildningsinstitut, Ersta Sköndal Högskola.

 

Jag är medlem i riksföreningen Psykoterapicentrum och Akademikerförbundet SSR.

Verksamheten finns registrerad hos IVO (Inspektionen för vård och omsorg), och patientförsäkring finns.

För att bedriva psykoterapi krävs legitimation och en psykoterapeut har tystnadsplikt.